Vi har brug for din vælgererklæring for at kunne stille op.Den grønne SLU miljøtrold

Giv os din vælgererklæring - Klik her

Bliv medlem af partiet eller stil på - Klik her

Partiets vedtægter

§ 1 Partiet Partiet hedder: 'Se Lige Ud'.


§ 2 Partiet søger opstillingsberettigelse ved førstkommende valg til Folketinget iht. Lov om valg til Folketinget (§12).


§ 3 Partiet ledes af en formanden. Pt er denne Stefan Granholm


§ 4 Partiet har ingen bestyrelse eller repræsentantskab.


§ 5 Partiets regnskabsår følger kalenderåret.


§ 6 Ændring af disse vedtægter meddeles af formanden.


§ 7 Ved formandens ophør eller død, indsættes en af formanden udpeget suppleant som ny formand.

Suppleanten skal være udpeget af formanden, senest fra det tidspunkt hvor partiet indtræder i Folketinget.
Ved foreningens ophør tilgår partiets nettoformue statskassen, med mindre generalforsamlingen træffer en anden afgørelse.
Vedtaget den 15.06 2019, Hadsten

 

  • Oprettet den .

© Compyright 2019 - Partiet Se Lige Ud - Et parti der arbejder for og med folket - CVR 40809953

Vores GDPR politik - Partiets vedtægter

Vi bruger cookies til egen statistik.
Ok