Vi har brug for din vælgererklæring for at kunne stille op.Den grønne SLU miljøtrold

Giv os din vælgererklæring - Klik her

Bliv medlem af partiet eller stil på - Klik her

Udlændinge og integration

Vi har brug for at gøre op med al den debat og diskussion, hvor udlændinge og indvandrere bliver gjort til den store fjende. I skrivende stund går snakken om, hvordan vi skal straffe de børn der ikke kan sproget i 0 klasse.
https://skoleliv.dk/nyheder/art6500831/Regeringen-indg%C3%A5r-aftale-om-stoppr%C3%B8ver-uden-om-forligskredsen

Hvorfor skal vi straffe børn der ikke taler ordentligt dansk? Mon ikke disse børn har meget andet at kæmpe med?
Vi bør tage ansvar. Besøge børnene og finde ud af, hvorfor de ikke taler dansk for derefter at finde en løsning. Hvis det er forældrene der ikke taler dansk, skal de tilbydes undervisning. Er der andre grunde, skal vi sørge for at lave støttende og udviklende tiltag. Vi får ingenting ud af at sidde i sofaen og sige ”de skal selv tage ansvar”. Vi vil vende den om, tage ansvaret og hjælpe de der har behovet, så de får det godt og kan blive en del af vores samfund.  Derfor er vores tilgang, at vi skal til at tage ansvar og løfte den opgave, vi som samfund har for de som har brug for vores hjælp. 

Vi skal gøre op med at fokusere ensidigt på nationaliteter, men derimod have fokus på den kultur folk kommer med. Der er store kulturelle forskelle i diverse lande, og hvis vi tager udgangspunkt i den kultur de medbringer, kan vi tage bedre imod dem og have en bedre dialog, hvis der er dele af deres kultur der ikke tolereres og ikke vil fungere i Danmark. Vi behøver ikke diskutere det ene og det andet, faktum er, at det kun er de økonomisk stærke personer der kommer til Danmark. Det er forkert og skal stoppes.

Vi har en pose penge, der skal bruges mest fornuftigt. Spørgsmålet er, hvad der er bedst for de lande vi skal hjælpe, ikke hvad der er bedst for vores selvværd og moralske kompas.
Vi skal ikke tage syge personer op til Danmark, selvom det virker mest humant. Vi skal tage ressourcestærke personer og familier op til Danmark. Vi skal give dem uddannelser, som de kan tage med og bruge i genopbyggelsen af deres land, når det er stabilt.

Vi skal i stedet bruge pengene på at tage personer op, der kan uddannes og gøres klar til at påtage sig opgaven med f.eks. genopbygning og udvikling, når der er ro på i deres hjemland.
10% af alt den indtægt de tjener, skal gemmes på en konto og udbetales når de drager hjem. Så kan de f.eks. bygge deres eget hus, starte en virksomhed, eller andet der kan hjælpe landet.
Dette forslag vil virke provokerende for nogle mennesker, da vi alle gerne vil hjælpe. Men hvorfor hjælpe nogle få og ikke de mange? Hvis vi kan sende folk tilbage som kan bygge brønde, lave rent vand, bygge huse og meget andet, så hjælper vi rigtig mange.

Vi skal tage ansvaret for den integration der er fejlet. Det er i vid udstrækning "os" der har placeret mange udlændinge i "ghettoområder" har talt ned til dem og gjort dem til fjender. En "ghetto" er oftest et kedeligt miljø at opvokse i.

Vi har gang på gang sparet på udlændinge- og integrationsområdet. Hvad er konsekvensen? De nedskæringer og fjernelse af div. ydelser, resulterer i, at mange bliver tvunget til at trække deres børn ud af f.eks. SFO og andre vigtige fritidsaktiviteter for at spare penge. Dermed mister børn og unge tilknytning til det samfund, de skal være en del af, og får svært ved at lykkes med kulturel og social integration. Vi har altså ikke givet dem optimale vilkår for at blive en del af vores land.

Vi skal sige: "VI har fejlet", "VI har ikke fået alle integreret, og det skal vi nu". Vi har i lang tid haft en debat hvor udlændinge føler sig nedgjort, jagtet og er de skyldige. Nu må vi tage ansvaret, og få de der ikke er integreret til at blive integreret. 

Lad os slå en ting fast. Uden folk fra andre lande vil Danmark ikke have det velfærdssystem vi har i dag. Skal vi ikke se at præge den positive udvikling og integration i stedet for at sige "det er deres skyld" ?

Du kender måske TV2s sang "Det er samfundet skyld". Her synger de hele tiden "det er samfundets skyld" indtil grønthandleren siger noget. Så siger alle "det hele er hans skyld". Det giver for os en forståelse af forskellen. 

Hør sangen her : https://www.youtube.com/watch?v=27SgkFDBjaY

Der er desværre en "negativ" ting vi mener er vigtigt. Vi ønsker en hård linje, når det drejer sig om kriminelle personer. Befolkningen skal kunne være trygge ved, at de som er kommet til landet er lovlydige personer, og at de som modsat ikke kan eller vil respektere vores grundlov bliver kanaliseret væk fra samfundet. De skal ud af landet eller frihedsberøves indtil de vil rejse. Hvis en person har fået statsborgerskab og laver grov kriminalitet, skal personen miste sit statsborgerskab. 

Lad os definere begreberne - Begreber er fra https://ordnet.dk
Udlænding – En person der er hjemmehørende i et andet land, eller som (for nylig) er indvandret fra et andet land.
Indvandre/immigrant – En person der tager varigt ophold i et land efter at have forladt sit hjemland.
Asyl - beskyttelse som en stat kan give en person der er udsat for fare eller forfølgelse i sit hjemland typisk begrundet i etnisk, religiøst eller politisk tilhørsforhold.
Flytning - person der er tvunget til at forlade sin hjemegn eller sit hjemland pga. krig eller fx politisk eller religiøs forfølgelse. person der skynder sig væk for at undslippe nogen eller for at komme væk fra noget ubehageligt eller farligt; person på flugt

  • Oprettet den .

© Compyright 2019 - Partiet Se Lige Ud - Et parti der arbejder for og med folket - CVR 40809953

Vores GDPR politik - Partiets vedtægter

Vi bruger cookies til egen statistik.
Ok